V E S T I

Priprema vozila za tehnički pregled

 

ATPVObzirom da je od 5.jula 2021. godine stupila na snagu obaveza video nadzora i snimanja toka vršenja tehničkog pregleda vozila, potrebno je da adekvatno i pripremite vozilo za redovan tehnički pregled kako bi izbegli situacije da ne budete odbijeni zbog sitnica koje možete sami blagovremeno da otklonite. Podelićemo sa Vama neke informacije u vezi pripreme vozila...

 

Početak primene novog Pravilnika od 5.jula obavezan video nadzor

 

ATPVOd 5.jula 2018 zaključno sa 5.julom 2021 završava se prelazni primene Pravilnika o tehničkom pregledu u kojem su izvršene pozitivne promene u ovoj oblasti struke a najznačajnija od njih je da su vozila dovožena na liniju tehničkog pregleda i cena usluge tehničkog pregleda više nije neprimereno niska zbog uticaja osiguravajućih društava sa visokim provizijama na prodaju polisa AO na tehničkim pregledima. Obavezno fotografisanje vozila i kontrolora na liniji je takođe od velikog značaja za uspeh primene novog pravilnika...

 

Objavljen novi Pravilnik o tehničkom pregledu

 

ATPV27.aprila u Sl.Glasniku 31-2018 objavljen je novi Pravilnik o tehničkom pregledu koji u istoriju šalje prethodni pravilnik donesen pre više od 30 godina! Zaista se dugo čekalo sa ovim podzakonskim aktom koji je trebalo da bude donesen na osnovu ZBS još 2010 godine a isti počinje sa primenom u roku od 60 dana od stupanja na snagu tačnije početkom jula 2018.

 

Rešenja dileme u vezi sa promenom podatka o masi vozila u saobraćajnim dozvolama

 

Stupanjem na snagu izmena i dopuna ZBS početkom aprila 2018 kontrolori na tehničkim pregledima su bili u velikoj dilemi u vezi sa izmenom definicije mase vozila u članu 7 koja podrazumeva za većinu vrsta vozila i masu vozača od 75 kg ("masa vozila spremnog za vožnju"). Na velikom broju tehničkih pregleda počeli su da menjaju podatke već registrovanim vozilima ispravljajući "masu vozila" u skladu sa ovom definicijom iz ZBS, tačnije dodavali su na podatak upisan u saobraćajnu dozvolu još 75 kg i na taj način prouzrokovali da vlasnici vozila plaćaju dodatne troškove novih saobraćajnih dozvola...

 

Objavljene najnovije izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja

 

ATPVU Službenom Glasniku RS broj 24/2018 koji je izašao 26.3.2018 objavljen je tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

obaveštenje MUP-a o načinu vršenja i evidentiranja vanrednih tehničkih pregleda

 

ATPVMUP RS Uprava saobraćajne policije sačinila je dopis upućen tehničkim pregledima a koji objašnjava nedoumice koje su se pojavile u načinu vršenja vanrednih tehničkih pregleda i evidentiranju istih u propisanim evidencijama..

 

Novosti na stručnom seminaru kontrolora na tehničkim pregledima u Hrvatskoj

 

Na poziv uvaženih kolega iz CVH prisustvovali smo redovnom godišnjem seminaru "nadzornika" tehičke ispravnosti vozila, voditelja stanica za tehničke preglede i administratora koji obavljaju poslove registracije vozila. Najvažnije novosti su unapređenje jedinstvenog informacionog sistema koji se već nekoliko godina uspešno primenjuje na tehničkim pregledima te da će od 1.januara 2018 vlasnici vozila moći osim produženja registracije da izvrše i prvu registraciju na tehničkim pregledima..da preuzmu registarske tablice, odjave svoje vozilo itd..MUP će ubuduće vršiti samo nadzor nad obavljanjem ovih poslova a sve nadležnosti po pitanju registracije vozila su poverene stručnoj organizaciji CVH

 

Izmene i dopune Pravilnika o registraciji vozila

 

U Službenom glasniku RS od 21.jula 2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila. Neke od najznačajnijih izmena odnose se na Registracioni list koji će ubuduće sadržati i podatak o OBLIKU KAROSERIJE, zatim REGISTARSKE TABLICE više neće sadržati oznake latiničnog pisma Č,Ć,Ž,Đ,Š i oznake W,Y..produžava se rok važnosti registarskih tablica sa 7 na 9 godina..

 

Izmene i dopune Pravilnika o podeli jun 2017

 

ATPVMinistar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima koji je objavljen u SL.Glasniku 63/2017 Najnovije izmene pomenutog pravilnika odnose se uglavnom na ispravke grešaka u prethodnoj objavljenoj verziji od januara 2017...

 

Predlog pravilnika o kontrolorima na tehničkim pregledima

 

ATPVObaveštavamo Vas da je aktuelna rasprava o predlogu sistema licenciranja kontrolora na tehničkim pregledima čiji je sastavni deo i Pravilnik o kontrolorima koji treba da se donese u narednom periodu na osnovu ZBS. Predlog teksta ovog pravilnika možete preuzeti..

 
1 2345